Opatrenia proti SARS-CoV-2, súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR a vyhlášok ÚVZ SR z dôvodu COVID-19

Opatrenia proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní dňa 9. marca 2022 prerokovala a s účinnosťou od 14. marca 2022 schválila Návrh aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)
(schválené znenie uznesenia vlády SR č. 169/2022 TU)

Zákon 469/2021 Z. z. z 9. decembra 2021, ktorým sa s účinnosťou od 11. decembra 2021 dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky z 30. decembra 2021, ktorým sa s účinnosťou od 31.12.2021 predlžujú lehoty na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov a v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky z 12. januára 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov

Zákon 412/2021 Z. z. z 12. novembra 2021, ktorým sa s účinnosťou od 15. novembra 2021 menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Aktuálne znenia vybraných zákonov (v časových verziách od 15.11.2021) zmenených a doplnených zákonom 412/2021 Z. z.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 462/2003 Z. z. o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
Zákon č.   67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Zákon 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktuálna časová verzia (účinná od 29.12.2021) zákona 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uznesenia vlády Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

35/2022 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
(dňom účinnosti vyhlášky 35/2022 V. v., od 13. júna 2022, bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2022 V. v., ktorou sa nariaďovali (od 21.4.2022 do 12.6.2022 vrátane) opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest)

33/2022 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
(dňom účinnosti vyhlášky 33/2022 V. v., 21. apríla 2022, bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v., ktorou sa nariaďovali (od 25.1.2022 do 20.4.2022 vrátane) opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 17/2022 V. v., ktorou sa s účinnosťou od 5.2.2022 zmenila a doplnila vyhláška ÚVZ SR č. 7/2022 V. v., v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 20/2022 V. v., ktorou sa s účinnosťou od 16.2.2022 zmenila a doplnila vyhláška ÚVZ SR č. 7/2022 V. v. a v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 26/2022 V. v., ktorou sa s účinnosťou od 26.2.2022 zmenila a doplnila vyhláška ÚVZ SR č. 7/2022 V. v.)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *