ČLENSTVO

V ZZES

Vznik ZZES

7. február 1991

Počet členských organizácií

(riadny člen) 24

Počet zamestnancov

9.036

Členské organizácie s najväčším počtom

zamestnancov: