ČLENSTVO

V ZZES

Vznik ZZES

7. február 1991

Počet členských organizácií

(riadny člen) 21

Počet zamestnancov

8.749

Členské organizácie s najväčším počtom

zamestnancov: