ČLENSTVO

V ZZES

Vznik ZZES

7. február 1991

Počet členských organizácií

(riadny člen) 22

Počet zamestnancov

8.312

Členské organizácie s najväčším počtom

zamestnancov: