PÔSOBNOSŤ A CHARAKTER

ZVÄZU

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska je dobrovoľná záujmová organizácia. Je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie ( prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.

NOVINKY VO ZVÄZE

Nezaradené

Uznesenie vlády SR z 28.2.2021, ktorým sa s účinnosťou od 3.3.2021 obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa; prijatie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu

Vláda Slovenskej republiky prijala na svojom rokovaní dňa 28. februára 2021 (online od 16:00 hod.) uznesenie č. 123/2021, ktorým sa s účinnosťou od 3.3.2021 obmedzuje …

Prečítať novinku →
Aktuality

Rozdelenie okresov SR do stupňov pre COVID AUTOMAT od 1.3. do 7.3.2021 (vrátane)

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 24.2.2021 schválila v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od …

Prečítať novinku →
Aktuality

COVID AUTOMAT a súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR, vyhlášok ÚVZ SR a MZ SR z dôvodu COVID-19

COVID automat Vláda SR na svojom rokovaní dňa 2.2.2021 schválila covidový automat, ktorý vstúpil do platnosti 8. februára 2021. COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie …

Prečítať novinku →