PÔSOBNOSŤ A CHARAKTER

ZVÄZU

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska je dobrovoľná záujmová organizácia. Je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie ( prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.

NOVINKY VO ZVÄZE

Aktuality

Vyhláška ÚVZ SR č. 35/2022, ktorou sa s účinnosťou od 13.6.2022 nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bola dňa 9. júna 2022 uverejnená: 35/2022 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k …

Prečítať novinku →
Aktuality

Vyhlášky ÚVZ SR, opatrenia proti SARS-CoV-2 a uznesenie vlády SR z dôvodu COVID-19

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2/2023 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2022 V. …

Prečítať novinku →