PÔSOBNOSŤ A CHARAKTER

ZVÄZU

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska je dobrovoľná záujmová organizácia. Je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie ( prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.

NOVINKY VO ZVÄZE

Aktuality

Vyhlášky ÚVZ SR č. 32 a 33/2022, ktorými sa s účinnosťou od 21.4.2022 nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest a opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli dňa 20. apríla 2022 uverejnené: 32/2022 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k …

Prečítať novinku →
Aktuality

Opatrenia proti SARS-CoV-2, súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR a vyhlášok ÚVZ SR z dôvodu COVID-19

Opatrenia proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) Vláda Slovenskej republiky na rokovaní dňa 9. marca 2022 prerokovala a s účinnosťou od 14. marca 2022 schválila Návrh aktualizácie …

Prečítať novinku →