PÔSOBNOSŤ A CHARAKTER

ZVÄZU

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska je dobrovoľná záujmová organizácia. Je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie ( prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.

NOVINKY VO ZVÄZE

Aktuality

Novelizácie zákona 241/1993 (28. október bude štátnym sviatkom, nebude však dňom pracovného pokoja a ani sviatkom podľa osobitného predpisu)

Dňom 1. januára 2021 bude zákon 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch novelizovaný tromi zákonmi: zákonom 324/2020, zákonom 325/2020 …

Prečítať novinku →
Aktuality

Vyhlášky ÚVZ SR, zo dňa 24.11.2020, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, a opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky …

Prečítať novinku →
Aktuality

Legislatívny proces vybraných návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky

Program 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 24.11.2020 Informácia o výsledku denného rokovania NR SR   Parlamentná tlač 199 (bod 9 schôdze, zatiaľ …

Prečítať novinku →