PÔSOBNOSŤ A CHARAKTER

ZVÄZU

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska je dobrovoľná záujmová organizácia. Je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie ( prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.

NOVINKY VO ZVÄZE

Aktuality

Aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 od 18.10. do 24.10.2021, rozpočet verejnej správy na roky 2022 až 2024

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 14. októbra 2021 prerokovala a schválila návrh aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia …

Prečítať novinku →
Aktuality

COVID AUTOMAT, cestovný semafor a semafor pre kultúrne podujatia, súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR, vyhlášok ÚVZ SR a MZ SR z dôvodu COVID-19

COVID automat, cestovný semafor a semafor pre kultúrne podujatia Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 16.9.2021 schválila s účinnosťou od 20.9.2021 návrh aktualizácie Alert …

Prečítať novinku →