PÔSOBNOSŤ A CHARAKTER

ZVÄZU

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska je dobrovoľná záujmová organizácia. Je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie ( prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.

NOVINKY VO ZVÄZE

Aktuality

Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa od 27.1.2021 nariaďujú opatrenia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Dňa 21. januára 2021 boli v čiastke 8/2021 Vestníka vlády SR vydané dve Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej …

Prečítať novinku →
Aktuality

Uznesenie vlády SR o predĺžení trvania opatrení aj na 25. a 26.1.2021, doplnenie výnimiek z obmedzení

Vláda SR dňa 20.1.2021 schválila Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 44 z 20. januára 2021 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády Slovenskej …

Prečítať novinku →
Aktuality

Vláda SR schválila “Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19”

Vláda SR na svojom 70. zasadnutí (konanom dňa 20.1.2021) o. i. materiálov prerokovala a schválila (s pripomienkami, pripomienky sú už v manuáli zapracované): “Návrh manuálu Ministerstva hospodárstva …

Prečítať novinku →