PÔSOBNOSŤ A CHARAKTER

ZVÄZU

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska je dobrovoľná záujmová organizácia. Je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie ( prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.

NOVINKY VO ZVÄZE

Aktuality

Dňom vyhlásenia v Z. z. (15.5.2021) nadobudol účinnosť zákon 176/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách

Dňa 15.5.2021 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon 176/2021, ktorým sa od 15.5.2021 mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o …

Prečítať novinku →
Aktuality

Vyhlášky ÚVZ SR 207 a 208/2021 V. v. zo 14.5.2021, ktorými sa s účinnosťou od 17.5.2021 (vybrané ustanovenie od 15.5.) nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a k obmedzeniam hromadných podujatí

Dňa 14. mája 2021 boli vo Vestníku vlády SR vydané tieto vyhlášky: 207. YHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození …

Prečítať novinku →
Aktuality

COVID AUTOMAT, semafor pre kultúrne podujatia, súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR, vyhlášok ÚVZ SR a MZ SR z dôvodu COVID-19

COVID automat, semafor pre kultúrne podujatia Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 12.5.2021 schválila covidový automat, ktorý vstúpi do platnosti 17. mája 2021. COVID …

Prečítať novinku →