Vyhlášky ÚVZ SR, opatrenia proti SARS-CoV-2 a uznesenie vlády SR z dôvodu COVID-19

Uznesenie vlády Slovenskej republiky Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky