spravca

Výpis legislatívnych návrhov (s dopadom na členov ZZES) z 23. schôdze NR SR (ktorá začne 26.1.2021)

Program 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 26.1.2021 Informácia o výsledku denného rokovania NR SR Parlamentná tlač 408, prvé čítanie, ako bod 9 programu Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Parlamentná tlač …

Výpis legislatívnych návrhov (s dopadom na členov ZZES) z 23. schôdze NR SR (ktorá začne 26.1.2021) Čítajte viac »

Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa od 27.1.2021 nariaďujú opatrenia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Dňa 21. januára 2021 boli v čiastke 8/2021 Vestníka vlády SR vydané dve Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia …

Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa od 27.1.2021 nariaďujú opatrenia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa Čítajte viac »

Uznesenie vlády SR o predĺžení trvania opatrení aj na 25. a 26.1.2021, doplnenie výnimiek z obmedzení

Vláda SR dňa 20.1.2021 schválila Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 44 z 20. januára 2021 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády Slovenskej republiky zo 6. januára 2021 č. 1 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového …

Uznesenie vlády SR o predĺžení trvania opatrení aj na 25. a 26.1.2021, doplnenie výnimiek z obmedzení Čítajte viac »

Vláda SR schválila “Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19”

Vláda SR na svojom 70. zasadnutí (konanom dňa 20.1.2021) o. i. materiálov prerokovala a schválila (s pripomienkami, pripomienky sú už v manuáli zapracované): “Návrh manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19” (manuál bol vypracovaný v zmysle bodu C.4. Uznesenia vlády č. 30/2021 zo 17.1.2021, vyhláseného v …

Vláda SR schválila “Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19” Čítajte viac »

Uznesenie vlády SR k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 (testovanie od 18.-26.1.2021 a obmedzenie slobody pohybu a pobytu od 27.1.-7.2.2021)

Vláda SR na svojom 69. zasadnutí (konanom dňa 17.1.2021) prerokovala a schválila  „Návrh na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení …

Uznesenie vlády SR k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 (testovanie od 18.-26.1.2021 a obmedzenie slobody pohybu a pobytu od 27.1.-7.2.2021) Čítajte viac »

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 13.1.2021 schválila Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.. Vládny návrh zákona bol následne, dňa 14.1.2021, schválený na zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky. Schválené znenie zákona TU. Schválený zákon zmení a doplní (dňom vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov) tieto zákony …

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 Čítajte viac »

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa od 11.1.2021 nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

10. januára 2021 bola v čiastke 4/2021 Vestníka vlády SR vydaná: 7. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky Vyhláškou 7/2021 sa ruší Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 50/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďovali opatrenia pri …

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa od 11.1.2021 nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky Čítajte viac »

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa s účinnosťou od 11.1.2021 nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

V čiastke 2/2021 bola dňa 7. januára 2021 vydaná 3. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „3. vyhláška“). 3. vyhláška je vydaná nadväzne na odporúčanie vlády SR hlavnému hygienikovi SR v bode D (D.1.) Uznesenia vlády SR č. 1 …

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa s účinnosťou od 11.1.2021 nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí Čítajte viac »

V okrese Nitra budú od pondelka 11.1.2021 (od 05:00) do 29.1.2021 sprísnené epidemické opatrenia

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 6.1.2021 prerokovala a schválila (s pripomienkou) “Návrh na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov” Sprísnenie opatrení (zákazu vychádzania) sa týka okresu Nitra a bude sa …

V okrese Nitra budú od pondelka 11.1.2021 (od 05:00) do 29.1.2021 sprísnené epidemické opatrenia Čítajte viac »

Súpis aktuálne účinných uznesení vlády SR a vyhlášok ÚVZ SR s opatreniami z dôvodu COVID-19

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 44 z 20. januára 2021 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády Slovenskej republiky zo 6. januára 2021 č. 1 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov …

Súpis aktuálne účinných uznesení vlády SR a vyhlášok ÚVZ SR s opatreniami z dôvodu COVID-19 Čítajte viac »