Aktuality

Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa od 27.1.2021 nariaďujú opatrenia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Dňa 21. januára 2021 boli v čiastke 8/2021 Vestníka vlády SR vydané dve Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia …

Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa od 27.1.2021 nariaďujú opatrenia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa Čítajte viac »

Uznesenie vlády SR o predĺžení trvania opatrení aj na 25. a 26.1.2021, doplnenie výnimiek z obmedzení

Vláda SR dňa 20.1.2021 schválila Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 44 z 20. januára 2021 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády Slovenskej republiky zo 6. januára 2021 č. 1 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového …

Uznesenie vlády SR o predĺžení trvania opatrení aj na 25. a 26.1.2021, doplnenie výnimiek z obmedzení Čítajte viac »

Vláda SR schválila “Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19”

Vláda SR na svojom 70. zasadnutí (konanom dňa 20.1.2021) o. i. materiálov prerokovala a schválila (s pripomienkami, pripomienky sú už v manuáli zapracované): “Návrh manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19” (manuál bol vypracovaný v zmysle bodu C.4. Uznesenia vlády č. 30/2021 zo 17.1.2021, vyhláseného v …

Vláda SR schválila “Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19” Čítajte viac »

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 13.1.2021 schválila Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.. Vládny návrh zákona bol následne, dňa 14.1.2021, schválený na zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky. Schválené znenie zákona TU. Schválený zákon zmení a doplní (dňom vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov) tieto zákony …

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 Čítajte viac »

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa s účinnosťou od 11.1.2021 nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

V čiastke 2/2021 bola dňa 7. januára 2021 vydaná 3. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „3. vyhláška“). 3. vyhláška je vydaná nadväzne na odporúčanie vlády SR hlavnému hygienikovi SR v bode D (D.1.) Uznesenia vlády SR č. 1 …

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa s účinnosťou od 11.1.2021 nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí Čítajte viac »

V okrese Nitra budú od pondelka 11.1.2021 (od 05:00) do 29.1.2021 sprísnené epidemické opatrenia

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 6.1.2021 prerokovala a schválila (s pripomienkou) “Návrh na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov” Sprísnenie opatrení (zákazu vychádzania) sa týka okresu Nitra a bude sa …

V okrese Nitra budú od pondelka 11.1.2021 (od 05:00) do 29.1.2021 sprísnené epidemické opatrenia Čítajte viac »

Zmena opatrení vlády SR (od 1.1.2021 od 05:00 do 24.1.2021) prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 a nadväzná Vyhláška ÚVZ SR č. 77 z 31.12.2020.

Na rokovaní 62. schôdze vlády SR, konanej dňa 31.12.2020 (online od 15:00 hod.) bol prerokovaný a schválený návrh na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z …

Zmena opatrení vlády SR (od 1.1.2021 od 05:00 do 24.1.2021) prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 a nadväzná Vyhláška ÚVZ SR č. 77 z 31.12.2020. Čítajte viac »

Predľženie trvania núdzového stavu od 30.12.2020 (od 05:00) do 10.1.2021 (do 24:00), zmena nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie, vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl SR pri zabezpečovaní verejného poriadku

Vláda SR na svojej schôdzi dňa 29.12.2020 (online od 14:00 hod.) schválila: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2020 Z. z.  …

Predľženie trvania núdzového stavu od 30.12.2020 (od 05:00) do 10.1.2021 (do 24:00), zmena nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie, vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl SR pri zabezpečovaní verejného poriadku Čítajte viac »

V Zbierke zákonov SR boli dňa 29.12.2020 vyhlásené viaceré ústavné, daňové, sociálne zákony

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli dňa 29. decembra 2020 boli o. i. vyhlásené tieto zákony: Ústavný zákon 414/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie TU Dátum účinnosti: 29. 12. …

V Zbierke zákonov SR boli dňa 29.12.2020 vyhlásené viaceré ústavné, daňové, sociálne zákony Čítajte viac »

Zákony umožňujúce opakovane predlžovať (vždy najviac o 40 dní) vyhlásený núdzový stav sú vyhlásené v Zbierke zákonov

28. decembra 2020 sa (od 14:00 hod.) uskutočnila 20. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej predmetom boli vládne návrhy dvoch zákonov: Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ČPT 357) …

Zákony umožňujúce opakovane predlžovať (vždy najviac o 40 dní) vyhlásený núdzový stav sú vyhlásené v Zbierke zákonov Čítajte viac »