MEMBER ORGANISATIONS

ZZES

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40
811 09  Bratislava
http://www.seas.sk

regular member of ZZES

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31
042 91  Košice
http://www.vsds.sk

regular member of ZZES

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a
825 11  Bratislava http://www.spp.sk

regular member of ZZES

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Jaslovské Bohunice 360
919 30  Jaslovské Bohunice
http://www.javys.sk

regular member of ZZES

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské Nivy 59/A
824 84  Bratislava 26
http://www.sepsas.sk

regular member of ZZES

VUJE, a.s.

Okružná 5
918 64  Trnava
http://www.vuje.sk

regular member of ZZES

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 4B
010 47  Žilina
http://www.sse.sk

regular member of ZZES

Západoslovenská energetika, a.s.

Čulenova 6
816 47  Bratislava 1
http://www.zse.sk

regular member of ZZES

MENERT, spol. s r.o.

Hlboká 3
917 01  Šaľa
http://www.menert.sk

regular member of ZZES

ELV PRODUKT, a.s.

Nitrianska 3
903 12  Senec
http://www.elv.sk

regular member of ZZES

Stredná odborná škola elektrotechnická

Sibírska 1
917 00  Trnava
http://sose-trnava.edupage.org/

regular member of ZZES

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského 50
012 08  Žilina
http://www.soseza.sk

regular member of ZZES

Schrack Technik, s.r.o.

Ivánska cesta 10/C
821 04 Bratislava
http://www.schrack.sk

regular member of ZZES

Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia

J. Jonáša 5
843 06  Bratislava 49
http://dualnaakademia.sk/

regular member of ZZES

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.

Tomášikova 22
821 02  Bratislava
http://www.jess.sk

regular member of ZZES

Stredná odborná škola techniky a služieb - Müszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Janka Kráľa 25
079 01  Veľké Kapušany
http://sosvkjkrala.edupage.org/
regular member of ZZES

Národný jadrový fond

Tomášikova 22
821 02  Bratislava
http://www.njf.sk

regular member of ZZES

Energoprojekt Slovakia, a.s.

Cintorínska 5
949 01  Nitra http://www.egps.sk

regular member of ZZES

V - Energie, s.r.o.

Hroncova 3
040 01 Košice
http://www.v-energie.sk

regular member of ZZES

ENCON, a.s.

Hviezdoslavova 12
917 01  Trnava

regular member of ZZES

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B
010 47  Žilina
https://www.sseholding.sk

regular member of ZZES