Predľženie trvania núdzového stavu od 30.12.2020 (od 05:00) do 10.1.2021 (do 24:00), zmena nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie, vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl SR pri zabezpečovaní verejného poriadku

Vláda SR na svojej schôdzi dňa 29.12.2020 (online od 14:00 hod.) schválila:
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2020 Z. z.  Nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov. Podrobnosti TU.
Návrh na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Schválené uznesenie 807/2020 TU. Uznesenie vlády SR 807/2020 bolo dňa 29.12.2020 vyhlásené v Zbierke zákonov 427/2020.
Súčasne bol na schôdzi schválený aj Návrh na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pri zabezpečovaní verejného poriadku a v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2 (Policajný zbor bude posilnený denným vyčlenením do 1 500 profesionálnych vojakov na zabezpečenie verejného poriadku a v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2 v období do 31. decembra 2021). Podrobnosti TU.

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *