V Zbierke zákonov SR boli dňa 29.12.2020 vyhlásené viaceré ústavné, daňové, sociálne zákony

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli dňa 29. decembra 2020 boli o. i. vyhlásené tieto zákony:

Ústavný zákon 414/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie TU

Dátum účinnosti: 29. 12. 2020

Zákon 415/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. Podrobnejšie TU

Dátum účinnosti: 29. 12. 2020

Zákon 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátumy účinnosti: 30. 12. 2020, vybrané body 1. 1.2021, 1.7.2021 a 1.1.2022

Zákon 417/2020 z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Dátumy účinnosti: 1. 1. 2021, vybrané body 1. 8.2021

Zákon 419/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti: 1. 1. 2021

Zákon 420/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti: 1. 1. 2021

Zákon 421/21020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti: 1. 1. 2021

Ústavný zákon 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti: 1. 1. 2021, vybrané body 1. 1.2023 a 1.1.2025

Zákon 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021

Dátum účinnosti: 1. 1. 2021

Zákon 426/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti: 31. 12. 2020, vybrané body 1.4.2021

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *