V okrese Nitra budú od pondelka 11.1.2021 (od 05:00) do 29.1.2021 sprísnené epidemické opatrenia

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 6.1.2021 prerokovala a schválila (s pripomienkou) “Návrh na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov”
Sprísnenie opatrení (zákazu vychádzania) sa týka okresu Nitra a bude sa o. i. vzťahovať aj na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom napovahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT- PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace

Uznesenie 1/2021 k schválenému bodu rokovania je prístupné cez link TU.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *