COVID AUTOMAT a súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR, vyhlášok ÚVZ SR a MZ SR z dôvodu COVID-19, tlačová správa ÚS SR o rozhodnutí z neverejného zasadnutia pléna dňa 31. marca 2021, návrh generálneho prokurátora na preskúmanie ústavnosti vydávania vyhlášok ÚVZ SR

COVID automat Vláda SR na svojom rokovaní dňa 2.2.2021 schválila covidový automat, ktorý vstúpil do platnosti 8. februára 2021. COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) Zákon 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o …

COVID AUTOMAT a súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR, vyhlášok ÚVZ SR a MZ SR z dôvodu COVID-19, tlačová správa ÚS SR o rozhodnutí z neverejného zasadnutia pléna dňa 31. marca 2021, návrh generálneho prokurátora na preskúmanie ústavnosti vydávania vyhlášok ÚVZ SR Čítajte viac »