Rozdelenie okresov SR do stupňov pre COVID AUTOMAT od 1.3. do 7.3.2021 (vrátane)

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 24.2.2021 schválila v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 1. marca 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto: Čierna farba – IV. stupeň …

Rozdelenie okresov SR do stupňov pre COVID AUTOMAT od 1.3. do 7.3.2021 (vrátane) Čítajte viac »