nove opatrenia vlady

Aktualizácia opatrení vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR, ktoré nadobudnú účinnosť od 19.4.2021

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 16.4.2021 schválila návrh na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a prijala k nemu uznesenie číslo 203/2021 Uznesenie č. 203/2021 zatiaľ nebolo zverejnené v …

Aktualizácia opatrení vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR, ktoré nadobudnú účinnosť od 19.4.2021 Čítajte viac »

COVID AUTOMAT a súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR, vyhlášok ÚVZ SR a MZ SR z dôvodu COVID-19, tlačová správa ÚS SR o rozhodnutí z neverejného zasadnutia pléna dňa 31. marca 2021, návrh generálneho prokurátora na preskúmanie ústavnosti vydávania vyhlášok ÚVZ SR

COVID automat Vláda SR na svojom rokovaní dňa 2.2.2021 schválila covidový automat, ktorý vstúpil do platnosti 8. februára 2021. COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) Zákon 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o …

COVID AUTOMAT a súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR, vyhlášok ÚVZ SR a MZ SR z dôvodu COVID-19, tlačová správa ÚS SR o rozhodnutí z neverejného zasadnutia pléna dňa 31. marca 2021, návrh generálneho prokurátora na preskúmanie ústavnosti vydávania vyhlášok ÚVZ SR Čítajte viac »