COVID AUTOMAT a súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR, vyhlášok ÚVZ SR a MZ SR z dôvodu COVID-19

COVID automat Vláda SR na svojom rokovaní dňa 2.2.2021 schválila covidový automat, ktorý vstúpil do platnosti 8. februára 2021. COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19) Zákon 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o …

COVID AUTOMAT a súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR, vyhlášok ÚVZ SR a MZ SR z dôvodu COVID-19 Čítajte viac »