Schválené znenie zákona („dôchodková reforma“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Schválené znenie zákona („dôchodková reforma“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon bol v NR SR schválený 5.10.2022 (schválené znenie bolo zverejnené 7.10.2022), účinnosť nadobudne od 1. novembra 2022 okrem čl. I bodov 2 10, 12, 15 20, 26 31, § 293fw 293fy v bode 37, bodov 38 40, čl. II, čl. III bodov 1 3, 5 a 6 a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a čl. I § 293fz v bode 37, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2023.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *