Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 13.1.2021 schválila Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19..
Vládny návrh zákona bol následne, dňa 14.1.2021, schválený na zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky. Schválené znenie zákona TU.
Schválený zákon zmení a doplní (dňom vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov) tieto zákony (uvádzané sú v aktuálne platných zneniach):
 1. kon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
 2. Zákon č. 387/2002Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (doplnený pozmeňujúcim návrhom)
 3. Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (doplnený pozmeňujúcim návrhom)
 4. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 6. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 7. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (doplnený pozmeňujúcim návrhom)
 8. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (doplnený pozmeňujúcim návrhom)
 9. Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre (doplnený pozmeňujúcim návrhom)
 10. Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 11. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (doplnený pozmeňujúcim návrhom)
 12. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 13. Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 14. Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *