COVID AUTOMAT a súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR, vyhlášok ÚVZ SR a MZ SR z dôvodu COVID-19, tlačová správa ÚS SR o rozhodnutí z neverejného zasadnutia pléna dňa 31. marca 2021, návrh generálneho prokurátora na preskúmanie ústavnosti vydávania vyhlášok ÚVZ SR

COVID automat

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 2.2.2021 schválila covidový automat, ktorý vstúpil do platnosti 8. februára 2021.
COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)

Zákon 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktuálna časová verzia (účinná od 14.11.2020) zákona 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uznesenia vlády Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2021 zo 16. apríla 2021 k schválenému návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2021 zatiaľ nebolo vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2021 zo 14. apríla 2021 k schválenému návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
(účinnosť rozdelenia okresov od 19.4.2021 do 25.4.2021 vrátane)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2021 bolo dňa 15.4.2021 vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky číslo 135/2021.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 185/2021 zo 7. apríla 2021 k schválenému návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
(účinnosť rozdelenia okresov od 12.4.2021 do 18.4.2021 vrátane)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 185/2021 zatiaľ bolo dňa 9.4.2021 vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky číslo 129/2021.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 160/2021 zo 17. marca 2021 k schválenému návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov v znení zmien a doplnení vykonaných Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2021 zo dňa 24. marca 2021 k schválenému návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 176/2021 z 31. marca 2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 203/2021 zo 16. apríla k schválenému návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (uznesením vlády 203/2021 sa ruší bod C.1. uznesenia vlády SR č. 16/2021 zo 17. marca 2021)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 160/2021 bolo dňa 19.3.2021 vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky číslo 104/2021.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169/2021 bolo dňa 25.3.2021 vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky číslo 109/2021.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2021 zatiaľ bolo dňa 1.4.2021 vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky číslo 116/2021.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2021 zatiaľ nebolo vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 122/2021 z 28. februára 2021 k informácii o návrhu aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

NOVÉ: 176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
(dňom účinnosti vyhlášky 176/2021 V. v., od 19. apríla 2021, bude zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďovali (do 18.4.2021) opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky).

NOVÉ: 175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
(dňom účinnosti vyhlášky 175/2021 V. v., od 19. apríla 2021, bude zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 133/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďovali (do 18.4.2021) opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest)

132. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
(dňom účinnosti vyhlášky 132/2021 V. v., od 20. marca 2021, bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďovali (do 19.3.2021) opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa).

131. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
(dňom účinnosti vyhlášky 131/2021 V. v., od 22. marca 2021, bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďovali (do 21.3.2021) opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí).

97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
(dňom účinnosti vyhlášky 97/2021, od 8. marca 2021, bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 42/2021 V. v., ktorou sa nariaďovali (do 7.3.2021) opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19)

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. marca 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Vyhláška bola dňa 8.3.2021 vyhlásená v Zbierke zákonov číslo 96/2021.

 

Zdroj mapy: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *