ZVäZ ZAMESTNÁVATEĽOV ENERGETIKY SLOVENSKA
PôSOBNOSŤ ČLENSTVO CIELE ZZES ORGÁNY STANOVY ČLENOVIA
 

Vyjednávanie o Kolektívnych zmluvách
vyššieho stupňa (KZVS)

goldbox.gif (37 bytes)
KZVS medzi ZZES a Združením odborárov
energetiky Slovenska

Mgr. Štefan Kotásek, poverený vedením vyjednávania
vedúci útvaru riadenia a ľudských zdrojov, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Ing. Vladimír Tonka, člen
generálny sekretár, Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Ing. Jana Kovačičová, členka
manažérka plánovania a odmeňovania, Slovenské elektrárne, a.s.
Ing. Ingrid Krajčovičová, členka
riaditeľka divízie pre ekonomiku, VUJE a.s.
 
 
KONTAKT