ZVäZ ZAMESTNÁVATEĽOV ENERGETIKY SLOVENSKA
PôSOBNOSŤ ČLENSTVO CIELE ZZES ORGÁNY STANOVY ČLENOVIA
 

Vyjednávanie o Kolektívnych zmluvách
vyššieho stupňa (KZVS)

goldbox.gif (37 bytes)
KZVS medzi ZZES a Energeticko-Chemickým odborovým zväzom

Ing. Katarína Baďurová, poverená vedením vyjednávania
riaditeľka sekcie Ľudské zdroje, Stredoslovenská energetika, a.s.
Ing. Vladimír Tonka, člen
generálny sekretár, Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Mgr. Bc. Jana Gajdošová, členka
personálna riaditeľka, Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače
Mgr. Igor Gallo, člen
vrchný riaditeľ úseku podpory riadenia, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s
Ing. Lívia Knapová, členka
vedúca odboru ľudských zdrojov, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Ing. Juraj Ivasuk, člen
manažér útvaru pre riadenie ľudských zdrojov, SPIE Elektrovod, a.s.
PaedDr. Markéta Hritz, PhD., členka
vedúca úseku Ľudské zdroje, Východoslovenská energetika Holding a.s.
Ing. Martin Braxatoris, člen
vedúci odmeňovania a benefitov, Západoslovenská energetika, a.s.
Ing. Jaroslav Ondák, člen
člen Predstavenstva a riaditeľ úseku Ekonomika a financovanie, Žilinská teplárenská, a.s.
 
 
KONTAKT