ZVäZ ZAMESTNÁVATEĽOV ENERGETIKY SLOVENSKA
PôSOBNOSŤ ČLENSTVO CIELE ZZES ORGÁNY STANOVY ČLENOVIA
 

ČLENSTVO V ZZES

goldbox.gif (37 bytes)
Vznik ZZES: 7. február 1991
Počet členských organizácií (riadny člen): 26
Počet zamestnancov: 10.017

Členské organizácie s najväčším počtom zamestnancov:
Slovenské elektrárne, a.s.
Východoslovenská distribučná, a.s.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
VUJE, a.s.
KONTAKT