ZVäZ ZAMESTNÁVATEĽOV ENERGETIKY SLOVENSKA
PôSOBNOSŤ ČLENSTVO CIELE ZZES ORGÁNY STANOVY ČLENOVIA
 

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE ZZES

goldbox.gif (37 bytes)
Slovensko

Slovenské elektrárne, a.s.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Východoslovenská distribučná, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenské energetické strojárne, a.s.
SPIE Elektrovod, a.s.
V - Energie, s.r.o.
Elektrovod Produkt, a.s.
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Žilinská teplárenská, a.s.
Zvolenská teplárenská, a.s.
Martinská teplárenská, a.s.
Schrack Technik, s.r.o.
VUJE, a.s.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
Stredná odborná škola - szakkozépiskola Veľké Kapušany
Energoprojekt SLOVAKIA, a.s.
ENCON, a.s.
Národný jadrový fond

KONTAKT