ZVäZ ZAMESTNÁVATEĽOV ENERGETIKY SLOVENSKA
PôSOBNOSŤ ČLENSTVO CIELE ZZES ORGÁNY STANOVY ČLENOVIA
 

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE ZZES

goldbox.gif (37 bytes)
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádio-
aktívnymi odpadmi
Mierová 19
827 15  Bratislava

riadny člen ZZES
KONTAKT