ZVäZ ZAMESTNÁVATEĽOV ENERGETIKY SLOVENSKA
PôSOBNOSŤ ČLENSTVO CIELE ZZES ORGÁNY STANOVY ČLENOVIA
 

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE ZZES

goldbox.gif (37 bytes)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské Nivy 59/A
824 84  Bratislava 26
http://www.sepsas.sk

riadny člen ZZES
KONTAKT
=