ZVäZ ZAMESTNÁVATEĽOV ENERGETIKY SLOVENSKA
PôSOBNOSŤ ČLENSTVO CIELE ZZES ORGÁNY STANOVY ČLENOVIA
 

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE ZZES

goldbox.gif (37 bytes)
SPIE Elektrovod, a.s.
Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
http://www.spie-elektrovod.sk/

riadny člen ZZES
KONTAKT