ZVäZ ZAMESTNÁVATEĽOV ENERGETIKY SLOVENSKA
PôSOBNOSŤ ČLENSTVO CIELE ZZES ORGÁNY STANOVY ČLENOVIA
 

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE ZZES

goldbox.gif (37 bytes)
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A
829 05  Bratislava
http://www.batas.sk

riadny člen ZZES
KONTAKT