ZVäZ ZAMESTNÁVATEĽOV ENERGETIKY SLOVENSKA
PôSOBNOSŤ ČLENSTVO CIELE ZZES ORGÁNY STANOVY ČLENOVIA
 

Rada riaditeľov Eurelectric

goldbox.gif (37 bytes)
Zástupca ZZES v Rade riaditeľov:
Ing. Branislav Strýček
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenské elektrárne, a.s.

Adresa a kontakt:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
telefón: 02-58663253
e-mail: Vanda.Jakubekova@seas.sk
KONTAKT