UNION OF EMPLOYERS OF POWER INDUSTRY IN SLOVAKIA
MEMBERSHIPARTICLESBODIESZZESACTIVITYOBJECTIVESMEMBERS
goldbox.gif (37 bytes)
ZZES - Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Pôsobnosť a charakter
Orgány zväzu

Stanovy zväzu
px.gif (43 bytes)
Welcome to
Union of Employers of Power industry in Slovakia.
SLOVENSKÁ VERZIA
CONTACT
Poslanie a ciele

Členské organizácie

Členstvo v ZZES